Niğde


Niğde Şehri İsmini Nerden Alır Turizm de Nasıl Bir Şehirdir

Niğde adının kökeni oldukça karışıktır. Anamur yakınlarında oturan İlkçağ kavimlerinden Nagidoslular tarafından kurulduğu için bu ismi aldığı söylenir. İslam yazarları, şehrin adını önce ''Nekide'' şeklinde yazmışlar, sonunda bu ad ''Nikde'' şeklini almıştır.

Cumhuriyet devrinde ise bu isim, yüzyıllardan beri halk arasında söylendiği şeklinde, Niğde olarak kalmıştır.

Turizm de Niğde şehri önemli potansiyeli olan ve keşvedilmesi gerekilen doğa harikası şehirlerimizdendir.

Niğde şehrinin elması ve kirazı çok meşhurdur. Niğde şehrinde sert geçen kış koşulları vardır.

Niğde şehri mutlaka görülmesi gerekilen Ulukışla ve Bor gibi yaylalarıyla meşhur bir yerdir. Yolunuz Niğde'ye düşerse tarihi Niğde kalesi, Selçuklular'ın şehre mirası Alaaddin Keykubat Cami ve tarihi Gümüşler Manastırı görülebilecek yerledir.

İç Anadolu Bölgesi Şehirleri

Eskişehir
Kırşehir
Sivas Şehri
Kayseri Şehri
Konya Şehri
Çorum Şehri
Ankara Şehri
Nevşehir
Aksaray Şehri
Yozgat Şehri
Niğde Şehri

Ordu


Ordu Şehri İsmini Nerden Alır Turizm de Nasıl Bir Şehirdir

Karadeniz Bölgesi'ndeki ilimiz.

Ordu şehrinin eski adı ''Kotyora'' dır. Ordu sözcüğü ''Kotyora'' nın halk dilinde kısaltılmasından türemiştir.

Savaşçı kadınlardan oluşan ünlü Amazon kavminin Ordu ve yöresinde yerleştiği yazılır.

M.Ö 400 yıllarında burada bulunan limana gelen ünlü hatip Ksenefon'a göre Ordu Sinop'un önemli bir kolonisiydi.

Roma ve Bizans egemenliklerinden sonra Selçuklu Türkleri'nin eline geçti.

XIV. Yüzyıl'ın ilk yarısında ise Osmanlı topraklarına katıldı.

Bugün Ordu şehri yeşil doğasıyla görülmeye değer bir yerdir. Üzerine türküler söylenen Ordu'nun dereleri ve Ordu şehrinde yetişen fındık çok meşhurdur.

Doğa turizminde Ordu şehri önemli potansiyeli olan ve keşvedilmeyi bekleyen doğa harikası şehirlerimizdendir.

Karadeniz Bölgesi Şehirleri

Amasya Şehri
Sinop Şehri
Gümüşhane Şehri
Tokat Şehri
Samsun Şehri
Trabzon Şehri
Arhavi İlçesi
Rize Şehri
Artvin Şehri
Ünye İlçesi
Zonguldak Şehri
Ordu Şehri

Uşak

Uşak Şehri İsmini Nerden Alır Turizm de Nasıl Bir Şehirdir

Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümündeki ilimiz.

Uzun yıllar Hititler'in elinde kaldı ve bu imparatorluğun yıkılmasıyla Firigyalılar'ın eline geçti.

Yöreye daha sonra Firigyalılar egemen oldu. Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya ve Roma egemenlikleri altında kaldı.

Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra Bizans'ın payına düştü.

Selçuklu akınlarından sonra birkaç kez, Türkler ve Bizans arasında el değiştirdi. Ancak, Uşak ve çevresi Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Alaettin Keykubat tarafından zapt edilerek kesin şekilde Türk egemenliğine girdi.

Türkler buraya ''Aşıklar'' anlamında ''Uşşak'' adını verdiler. Uşak şehrinin adı işte bu ''Uşşak'' adının zamanla değişmiş halidir.

Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar tarafından ortadan kaldırılınca, Uşak ve çevresi Germiyan Beyliği'nin eline geçti. Bu beylik, Osmanlı egemenliğini kabul edince 1429 yılında Kütahya şehri Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı ilçe merkezi haline getirildi.

Uşak şehri çok zengin bir tarihe sahiptir. Antik Çağ'dan kalma Karun Hazineleri çok ünlüdür.

Uşak şehrinin halı ve kilimleri çok meşhurdur. Uşak şehri görülmesi gerekilen güzel bir yerdir.

Kültür turizminde Uşak şehri önemli potansiyeli olan ve keşvedilmeyi bekleyen şehirlerimizdendir.

Ege Bölgesi Şehirleri

Afyonkarahisar Şehri
Muğla Şehri
Manisa Şehri
Denizli Şehri
Kütahya Şehri
Aydın Şehri
İzmir Şehri
Uşak Şehri

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Şehri İsmini Nerden Alır Turizm de Nasıl Bir Şehirdir

Afyon türkülerinde sık sık ''Hisar'' sözcüğü geçer.

''Hisarın bedenleri, Çevirin gidenleri''

''Hisardan indim eniş, Mendilim dolu yemiş''

''Hisardan indim atlı, Bir elma yedim tatlı''

''Hisarın ardı diken, Yaktın beni gül iken''

''Hisardan iniş mi olur, Ham demir gümüş mü olur?''

Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yenilenmesi nedensiz değil. Eski adı Akreonos olan şehri, Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler ve çok fazla kayıp verdiler. ''Hisar'' kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere ''Karahisar'' dediler ve orada , kara taşlardan bir kale kurdular. Bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, ''Karahisar'ın'' başına bir de Afyon eklendi ve şehir ''Afyonkarahisar'' adını aldı.

Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Makedonya, Roma ve Bizans egemenliklerinden sonra Büyük Selçuklu kumandanlarından ve Anadolu Selçukluları Devleti kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın fethiyle Türkler'in eline geçti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra kısa bir süre Germiyanoğluları Beyliği egemenliğinde kalan şehri I.Beyazıt Osmanlı topraklarına kattı.

Şehir yakın tarihimizde de çok önemli bir yer tutmaktadır. Büyük Taarruz adı verilen savaş Afyonkarahisar Kocatepe'de başlamış ve Yunan işgali İzmir'in kurtuluşu ile Batı Anadolu'da son bulmuştur.

Afyonkarahisar çok zengin bir tarihe sahiptir. Afyon şehrinin şifalı kaplıcaları, Afyon'da yetiştirilen Afyon bitkisi, tadı çok güzel olan Afyon kaymağı, Afyon lokumu ve Afyon mermeri çok meşhurdur.

Kültür turizmi ve şifalı kaplıcaları ile Afyon şehri önemli potansiyeli olan ve keşvedilmeyi bekleyen şehirlerimizdendir. Yolunuz Afyon şehrine düşerse Afyon Kocatepe Şehitliği ve şifalı suları ile ünlü kaplıcaları mutlaka görülmesi gerekilen yerlerindendir.

Ege Bölgesi Şehirleri

Muğla Şehri
Manisa Şehri
Denizli Şehri
Kütahya Şehri
Aydın Şehri
İzmir Şehri
Uşak Şehri
Afyonkarahisar Şehri

BalıkesirBalıkesir Şehri İsmini Nerden Alır Turizm de Nasıl Bir Şehirdir

Şehrin adının ''Eski Hisar'' anlamına gelen ''Paleokastio'' dan türediği sanılıyor.

Halk arasında dolaşan söylentilere göre ise Balıkesir sözü ''Balı çok'' anlamına geliyor. Bilindiği gibi bu şehrin balı ünlüdür.

Roma ve Selçuklu egemenliklerinden sonra 1347 yılında Osmanlı topraklarına katıldı.

Marmara Bölgesi'nin güney bölümünde, Susurluk Çayı'nın kollarından Kazanpınar Deresi üzerinde kendi adını taşıyan ovanın batı kıyısında kurulmuş bir ilimizdir.

Kültür turizminde Balıkesir şehri önemli potansiyele sahip keşvedilmeyi bekleyen şehirlerimizdendir.

Marmara Bölgesi Şehirleri

Kırklareli Şehri
Edirne Şehri
Bolu Şehri
Bursa Şehri
Çanakkale Şehri
Gelibolu İlçesi
İstanbul Şehri
Sakarya Şehri
Uzunköprü İlçesi
Balıkesir Şehri